„Bezpieczeństwo w sieci”
Uczniowie klas I-III realizowali projekt „Bezpieczeństwo w sieci”
Celem głównym tego projektu było przekazanie dzieciom podstawowych informacji na temat bezpieczeństwa w sieci.

Cele szczegółowe:
Wzmocnienie kompetencji cyfrowych w zakresie znajomości zasad bezpieczeństwa w Internecie uczniów, ich rodziców i opiekunów.
Odpowiedzialne korzystanie z nowoczesnych technologii.
Promocja pozytywnego wykorzystania Internetu.
Rozpoznawanie zagrożeń w sieci (problem uzależnień, cyberprzemoc, niebezpieczne treści i kontakty online) oraz sposobów reagowania na nie.
Przygotowanie uczniów do świadomego, odpowiedzialnego i bezpiecznego funkcjonowania w wirtualnym świecie.
Zapoznanie uczniów z bezpiecznymi stronami.

Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach w sieci oraz o sposobach reagowania na nie. Uczestniczyli w pogadankach, odgrywali scenki, oglądali filmy.
Każda klasa opracowała omawiane zasady w formie komiksu. Prace wywieszono na korytarzu szkolnym.

Zdolni Uczniowie

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 • 02.09.2019 - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 14.10.2019 - Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 • 01.11.2019 - Wszystkich Świętych
 • 11.11.2019 - Narodowe Święto Niepodległości
 • 23 – 31.12.2019 - Zimowa przerwa świąteczna
 • 01.01.2020 - Nowy Rok
 • 10 – 23.02.2020 - Ferie zimowe
 • 9 – 14.04.2020 - Wiosenna przerwa świąteczna
 • 21-23.04.2020 – Egzamin Ósmoklasisty
 • 01.05.2020 - Święto Pracy
 • 03.05.2020 - Święto Konstytucji 3 Maja
 • 11.06.2020 – Boże Ciało
 • 26.06.2020 - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 27.06.2020 – 31.08.2020 - Ferie letnie

pobierz plan lekcji

Dni dodatkowo wole od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31.10.2019
02.01.2020
03.01.2020
24.04.2020

Zebrania z rodzicami

17.09.19 - zebranie ogólne
29.10.19 - zebranie ogólne
25.11.19 - zebranie ogólne
9.01.20 - zebranie otwarte
27.02.20 - zebranie ogólne
2.04.20 - zebranie ogólne
11.05.20 - zebranie ogólne
8.06.20 - zebranie otwarte

Adres

 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • im. M. Konopnickiej
 • w Nowogardzie
 • ul. Żeromskiego 5
 • 72-200 Nowogard

Kontakt

Dyrektor

 • Dyrektor mgr Ewa Żylak
 • Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od 10:00 do 14:00

Zastępca Dyrektora

 • mgr Marzenna Florczak