„Bezpieczeństwo w sieci”
Uczniowie klas I-III realizowali projekt „Bezpieczeństwo w sieci”
Celem głównym tego projektu było przekazanie dzieciom podstawowych informacji na temat bezpieczeństwa w sieci.

Cele szczegółowe:
Wzmocnienie kompetencji cyfrowych w zakresie znajomości zasad bezpieczeństwa w Internecie uczniów, ich rodziców i opiekunów.
Odpowiedzialne korzystanie z nowoczesnych technologii.
Promocja pozytywnego wykorzystania Internetu.
Rozpoznawanie zagrożeń w sieci (problem uzależnień, cyberprzemoc, niebezpieczne treści i kontakty online) oraz sposobów reagowania na nie.
Przygotowanie uczniów do świadomego, odpowiedzialnego i bezpiecznego funkcjonowania w wirtualnym świecie.
Zapoznanie uczniów z bezpiecznymi stronami.

Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach w sieci oraz o sposobach reagowania na nie. Uczestniczyli w pogadankach, odgrywali scenki, oglądali filmy.
Każda klasa opracowała omawiane zasady w formie komiksu. Prace wywieszono na korytarzu szkolnym.

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 • 02.09.2020 - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 14.10.2020 - Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 • 01.11.2020 - Wszystkich Świętych
 • 11.11.2019 - Narodowe Święto Niepodległości
 • 23 – 31.12.2020 - Zimowa przerwa świąteczna
 • 01.01.2021 - Nowy Rok
 • 18 – 31.01.2021 - Ferie zimowe
 • 01 – 06.04.2021 - Wiosenna przerwa świąteczna
 • 01.05.2021 - Święto Pracy
 • 03.05.2021 - Święto Konstytucji 3 Maja
 • 03.06.2021 – Boże Ciało
 • 25.06.2021 - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 26.06.2021 – 31.08.2021 - Ferie letnie

pobierz plan lekcji

Dni dodatkowo wole od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • 02.11.2020
 • 31.03.2021
 • 04.05.2021
 • 04.06.2021

Zebrania z rodzicami

Adres

 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • im. M. Konopnickiej
 • w Nowogardzie
 • ul. Żeromskiego 5
 • 72-200 Nowogard

Kontakt

Dyrektor

 • Dyrektor mgr Ewa Żylak
 • Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów w każdy wtorek od 10:00 do 12:00
 • Zastępca Dyrektora mgr Marzenna Florczak

informacje prawne