Artystyczna matemtyka
07.02.2020r. w naszej szkole odbył się konkurs matematyczny pt.„ Artystyczna Matematyka” zorganizowany przez Panią Justynę Majcherczak i Panią Anetę Borzeszkowską. Konkurs skierowany był dla uczniów klas I-VIII naszej szkoły – miłośników fotografii, rysunku, muzyki i literatury, którzy potrafią spojrzeć na Królową Nauk oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje wyjątkowe pomysły, oddając w sposób artystyczny fascynujące piękno matematyki.

Celem konkursu było: zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki, rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych i artystycznych, poszukiwanie młodych artystów, promowanie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży, możliwość zaprezentowania prac fotograficznych, artystycznych i literackich uczniów.

Nasi uczniowie mają wiele talentów, rozwijają je, prezentują, dzielą się z innymi swoimi talentami. Dzięki nim życie szkolne nabiera wielu kolorów a my społeczność szkolna możemy artystów podziwiać, a przede wszystkim cieszyć się pięknem, jakie tworzą.