1. Informacje CKE o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym dla zdających – obywateli Ukrainy
http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/informacje-cke-o-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-dla-zdajacych-obywateli-ukrainy

2. Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/wsparcie-dzieci-z-ukrainy-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-informacja-mein

3. Materiały edukacyjne do wykorzystania w pracy z uczniami z Ukrainy | Informacja MEiN
https://www.ecrkbialystok.com.pl/index.php/aktualnosci_sg/852-materialy-edukacyjne-do-wykorzystania-w-pracy-z-uczniami-z-ukrainy-informacja-mein
https://zpe.gov.pl

4. Większa liczba dzieci w oddziale przedszkolnym i w oddziałach I-III szkoły podstawowej
http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/wieksza-liczba-dzieci-w-oddziale-przedszkolnym-i-w-oddzialach-i-iii-szkoly-podstawowej-rozporzadzenie-podpisane

5. Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół
https://portal.librus.pl/artykuly/zasady-przyjmowania-cudzoziemcow-do-polskich-szkol-2

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów z Ukrainy
http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/solidarnizukraina-pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-dla-uczniow-z-ukrainy

7. Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ
http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%ba%d1%96%d0%b2-%d0%b4%d1%96%d1%82