Regulamin Szkolnego Konkursu „Pokaż mi jak się uczysz” organizowanego przez Samorząd Uczniowski SP2 w Nowogardzie

Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski.
 2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Szkoły.

Cele i przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do pokazania jak się uczą w trakcie nauczania zdalnego oraz jak pomagają im w tym własnoręcznie przygotowane pomoce.
 2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najatrakcyjniejszej, najbardziej kreatywnej pomocy dydaktycznej samodzielnie wykonanej przez ucznia np. plakatu, fiszek, lapbooków, flipbooków itp. w trakcie nauki zdalnej.

Komisja Konkursowa

 1. Nad przebiegiem konkursu oraz wyłonieniem zwycięzcy czuwa komisja składająca się z opiekuna SU oraz p. Martyny Wójcik.
 2. Przewodniczącym komisji jest dyrektor lub wicedyrektor szkoły.
 3. W sytuacjach nieujętych w regulaminie, we wszystkich kwestiach głos decydujący ma przewodniczący komisji.

Przebieg Konkursu oraz wyłanianie Zwycięzcy

 1. Zdjęcia swoich pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas nauki zdalnej, proszę przesyłać na czat TEAMS do Beaty Feńczak od 19-02-2021 do 10-03-2021.
 2. Prace konkursowe będą zaprezentowane w galerii zdjęć na Facebooku szkoły SP2.
 3. Zwycięzcą konkursu zostaje uczeń, który zdobył najwięcej głosów komisji konkursowej.
 4. Konkurs polega na własnoręcznym przygotowaniu pomocy dydaktycznej i pokazaniu jak pomaga ona w nauce. W konkursie mogą zostać zaprezentowane pomoce przygotowane w trakcie nauczania zdalnego, od marca 2020 do chwili obecnej.
 5. W przypadku, gdy kilka osób zdobędzie jednakową ilość punktów komisja może przeprowadzić dogrywkę lub przyznać nagrody ex aequo.
 6. O wynikach konkursu uczniowie zostaną poinformowani w ciągu dwóch tygodni.
 7. Wyniki zostają opublikowane na Facebooku szkoły.
 8. Wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie po powrocie do nauki stacjonarnej.
 9. W przypadku małego zainteresowania konkursem, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu lub niewyłonienia zwycięzców.