Kartka z pamiętnika Nadii

W konkursie ogłoszonym z okazji szkolnych obchodów Tygodnia Mukowiscydozy wzięło udział siedemnaścioro uczniów. Autorzy prac nie tylko biegle posłużyli  się formą wypowiedzi, jaką jest kartka z pamiętnika, ale przede wszystkim wykazali się  znajomością choroby, o której pisali. Napisane teksty dały świadectwo świetnym umiejętnościom pisarskim oraz wielkiej empatii i próbie wykorzystania własnych doświadczeń w odniesieniu do sytuacji osoby chorej. W kategorii klas 4-6 zwycięska pracę napisała Maja Pękala, zaś w gronie siódmoklasistów pierwsze miejsce zajęła Agata Kapella. Serdecznie gratulujemy! O nagrodach poinformują Was polonistki.

Dla zainteresowanych publikujemy pozostałe lokaty

kategoria - klasy 4-6

2. Maja Cesarska (27p.)

3. Lena Grygowska (25p.)

kategoria klasy - 7-8

2. Natalia Idziak (24p.)

3. Kinga Mnich (20p.)