12.02.2020 od 10:00 do 14:00 odbędą się aktywne ferie dla klas VIII organizowane przez Panią Aleksandrę Dul i Panią Justynę Majcherczak. Prosimy o przyniesienie zgody od rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.