- bicie rekordu w czytaniu na przerwie

Nasz szkoła wzięła udział w II Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie. Po raz trzeci  dołączyliśmy do tego wydarzenia. ”Przerwa na czytanie” organizowana jest w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. W biciu rekordu udział wzięła cała społeczność naszej szkoły: uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji.


Dziękujemy Wszystkim za współpracę i zaangażowanie.

 

Dzięki Wam tegoroczny rekord wzbogacimy o 319 osób czytających na przerwie. Liczymy na to, że uda nam się wspólnymi siłami tj. z innymi szkołami w Polsce i na świecie pobić zeszłoroczny rekord. 

IMG 20211109 102432

20211029 082422

Każdy z nas nie raz wędrował po nieznanym  terenie. Obecnie dzięki upowszechnieniu się nawigacji GPS,  poruszanie się nawet po trudnym i nieznanym terenie nie stanowi większego problemu. Jednak co w sytuacji, gdy nie mamy przy sobie urządzenia do nawigacji GPS (np. smartfona) lub gdy  nagle rozładował się telefon . Wtedy niezastąpioną pomocą pozostaje mapa topograficzna.

Uczniowie klasy V a i b poznali różne możliwości wyznaczania kierunków. Jednym z nich było orientowanie mapy w terenie. W ramach zajęć terenowych uczniowie, przygotowali plan szkoły, przeliczyli jego skalę a następnie swoje plany orientowali w terenie za pomocą kompasu i względem wyznaczonych obiektów. Jest  to bardzo przydatna umiejętność  zwłaszcza gdy   inne dostępne środki zawodzą.

 

Znajdź naszą Szkołę i zagłosuj 

https://www.facebook.com/StowarzyszeniePOLITES

 

Godzinka dla Zdrowia – złapmy oddech dla Nadii                                        

Już po raz czwarty wzięliśmy udział w ostatni weekend października w akcji społecznej „Godzina dla Twojej miejscowości”, której celem było zrobienie czegoś dobrego, pożytecznego, przydatnego dla najbliższego otoczenia, szkoły, miasta i jego mieszkańców.

Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu w SP2 w Nowogardzie  zaproponowali udział w akcji wg własnego pomysłu pn. „Godzinka dla Zdrowia – złapmy oddech dla Nadii”.

1. Celem akcji było:

 - propagowanie zdrowego stylu życia poprzez  ćwiczenia ruchowe na świeżym powietrzu,

- nawiązywanie relacji między uczniami i nauczycielami nowogardzkich szkół,

- propagowanie wiedzy o mukowiscydozie w środowisku szkolnym i lokalnym,

- rozbudzanie wśród mieszkańców Nowogardu empatii, wrażliwości i zachęcanie do niesienia pomocy innym,

- zbiórka środków na leczenie i stałą rehabilitację Nadii, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie, chorej na mukowiscydozę.

2. Termin przysłowiowej godziny  to  29.10.2020r.( piątek), godzina 12.00 - 13.00.

3.  Miejsce akcji: Plac Wolności w Nowogardzie.

4. Uczestnicy: chętni mieszkańcy Nowogardu, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1, 2, 3 w Nowogardzie,  Zespołu Szkół nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie, oraz przedszkolaki  z przedszkola „ Akademia Malucha w Nowogardzie.

Do  akcji przyłączyli się również: Burmistrz Nowogardu,  wyrażając  zgodę na przeprowadzenie  akcji w centralnym punkcie miasta oraz Dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury, udostępniając  sprzęt nagłaśniający, dzięki któremu  akcja mogła przebiegać sprawnie, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie udzielając wsparcia przy organizacji akcji.

5. Program akcji obejmował:

- Godz. 11:50 – zbiórka uczestników na Placu Wolności,

- Godz. 12:00 - 12:05- przywitanie przez wolontariuszy Szkolnego Klubu Wolontariatu SP 2 w Nowogardzie wszystkich uczestników akcji oraz przypomnienie celów i przebiegu akcji,

-  Godz. 12:05 - 12:20 – „ Ruch to zdrowie” – Edukowanie przez wolontariuszy na temat znaczenia aktywności  ruchowej  na świeżym powietrzu w rozwoju  dzieci, młodzieży i dorosłych oraz korzyści jakie niesie ze sobą w leczeniu mukowiscydozy, pomimo potencjalnych barier, stawianych przez tę chorobę( duszność, nasilony kaszel, zmęczenie, obciążenia związane z leczeniem, poczucie niskiej skuteczności),

-  Godz. 12:20 - 12: 55 –  ćwiczenia ruchowe przy muzyce, na świeżym powietrzu, poprowadzone przez:

  • grupę dziewcząt z klasy IB z II LO  w Nowogardzie, pod kierunkiem Pani Ingi Szymańskiej – Głowickiej,
  • Panią Joannę Wiatr- Gocałek wraz z grupą dziewcząt z Zespołu Szkół nr 1 w Nowogardzie,
  • wolontariuszki z klasy VII c z SP2 w Nowogardzie.

-  Godz. 12:55 - 13: 00  - finał zbiórki środków dla Nadii -  uroczyste przekazanie zebranych środków dla Nadii w towarzystwie taty. W okresie poprzedzającym „ Godzinkę dla Zdrowia- złapmy oddech dla Nadii ” przeprowadzono  wśród uczniów i pracowników nowogardzkich szkół oraz przedszkola „Akademia Malucha” zbiórkę środków na leczenie i rehabilitację dla dziewczynki. Zbiórka była również prowadzona podczas tej godziny.

Podczas „Godzinki dla Zdrowia – złapmy oddech dla Nadii” wolontariusze  uświadamiali i zachęcali do podejmowania systematycznej  aktywności fizycznej, zwłaszcza na świeżym powietrzu, przekonując jej pozytywnym wpływem na zdrowie, kondycję oraz nastrój. Zagrzewali do wspólnej zabawy i ćwiczeń, na poprawę humoru, samopoczucia, oraz na pokonanie barier i pozyskanie więcej energii do pomagania  innym -  „Złapmy  oddech dla Nadii”, bo to  dobrze wychodzi….

Wolontariusze

Szkolnego Klubu Wolontariatu 

w SP2 w Nowogardzie

 

 

Od 03.11.2021r.  od godziny 16:00 do 8.11.2020 do godz. 16:00. można głosować na naszą akcję „Godzinka dla Zdrowia – złapmy oddech dla Nadii” na profilu FB (1) Stowarzyszenie POLITES | Facebook

Nagrodę publiczności otrzyma akcja z największą ilością głosów -„lajków”.                            

 Nagrodę Regionalnego Centrum Wolontariatu otrzyma akcja wybrana przez Komisję Konkursową powołaną przez pracowników Centrum Wolontariatu.

1635526167334

W Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie przez cały tydzień, tj. od 20 – 27.10.2021r. dla uczniów  odbywały się zajęcia  teoretyczno – praktyczne przygotowane i opracowane przez wychowawców klas dotyczące świadomej segregacji śmieci. We wszystkich klasach od I – VIII zostały przeprowadzone zajęcia (w klasach starszych na zajęciach z wychowawcą) oraz udokumentowane w dziennikach lekcyjnych.

Tematyka zajęć, to przede wszystkim:  Świadoma segregacja odpadów – przyłączamy się do akcji „Nie przepełniaj pojemnika, nie wyrzucaj powietrza w gminie Nowogard”;  Nie wyrzucaj powietrza. Piątka za segregację. Dlaczego warto segregować śmieci?

Celem zajęć było utrwalenie wśród uczniów zasad prawidłowej segregacji odpadów, a w szczególności konieczność zgniatania pustych butelek, puszek i  kartonów, aby nie płacić za wywóz powietrza w pojemnikach, dzięki czemu więcej śmieci się w nich zmieści. Zostały wyjaśnione oraz wdrożone  cele i założenia akcji „Nie wyrzucaj powietrza w gminie Nowogard”. Ponadto uczniowie przypomnieli sobie: Czym są odpady?, Gdzie powstają?, Dlaczego należy je segregować?, a także dlaczego należy je segregować i ponownie wykorzystywać.  

Na zajęciach uczniowie mogli obejrzeć filmy edukacyjne:

Na podsumowanie lekcji odbywały się ćwiczenia praktyczne segregowania odpadów oraz zgniatania butelek, puszek i kartonów.

Zajęcia cieszyły się zainteresowaniem wśród uczniów.

2a