W związku z zawieszeniem przez MEN zajęć w szkole w dniach od 12 marca do 10 kwietnia 2020 roku, związanych z poważnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, zwracam się do Was Drodzy Uczniowie o przestrzeganie wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Okres zawieszenia zajęć jest czasem kwarantanny i ma służyć maksymalnemu odizolowaniu się od wszelkich zagrożeń, wynikających z rozprzestrzeniania się koronawirusa. Oznacza to, że powinieneś przebywać w tym czasie w domu i unikać jakichkolwiek kontaktów z innymi osobami. Wszelkie kontakty możesz ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji! Przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Wykorzystaj ten czas odpowiedzialnie. Możesz nadrobić zaległości w nauce, bądź uzupełnić swoje wiadomości i umiejętności w oparciu o materiały przygotowane przez swoich nauczycieli lub wykorzystując inne źródła, w tym m.in.: darmową platformę www.epodreczniki.pl, rekomendowaną przez MEN. Nauczyciele w tym czasie mogą zlecać Ci wykonanie pracy domowej, polegającej na przygotowaniu lub nauczeniu się oczekiwanych treści, które następnie będą egzekwowane w procesie oceniania. Zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu, z wyjątkiem uczniów branżowych szkół I stopnia, będących młodocianymi pracownikami, którzy nie uczęszczają do szkoły, ale realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Nade wszystko przestrzegaj jednak zasad higieny osobistej i czystości pomieszczeń, w których przebywasz! Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Konsultacje pedagoga i psychologa

KONSULTACJE PEDAGOGA SZKOLNEGO
p. Grażyna Potyrańska
codziennie od poniedziałku do piątku
Tel.: 501608771
dla rodziców 9.00 – 11.00
dla uczniów 11.00  - 13.00
mail: grazynapotyranska@wp.pl

p. Anna Cesarska
codziennie od poniedziałku do piątku
Tel.: 781123656
dla rodziców  11.00 – 13.00
dla uczniów 9.00  - 11.00

KONSULTACJE PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
p. Natalia Tymecka
Tel.: 796006424
poniedziałek 9.00 – 14.00
wtorek 9.00 – 14.00

p. Elwira Borecka
Tel.:607148751
piątek 9.00 – 15.00

Zdolni Uczniowie

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 • 02.09.2019 - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 14.10.2019 - Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 • 01.11.2019 - Wszystkich Świętych
 • 11.11.2019 - Narodowe Święto Niepodległości
 • 23 – 31.12.2019 - Zimowa przerwa świąteczna
 • 01.01.2020 - Nowy Rok
 • 10 – 23.02.2020 - Ferie zimowe
 • 9 – 14.04.2020 - Wiosenna przerwa świąteczna
 • 21-23.04.2020 – Egzamin Ósmoklasisty
 • 01.05.2020 - Święto Pracy
 • 03.05.2020 - Święto Konstytucji 3 Maja
 • 11.06.2020 – Boże Ciało
 • 26.06.2020 - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 27.06.2020 – 31.08.2020 - Ferie letnie

pobierz plan lekcji

Dni dodatkowo wole od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31.10.2019
02.01.2020
03.01.2020
24.04.2020

Zebrania z rodzicami

17.09.19 - zebranie ogólne
29.10.19 - zebranie ogólne
25.11.19 - zebranie ogólne
9.01.20 - zebranie otwarte
25.02.20 - zebranie ogólne
2.04.20 - zebranie ogólne
11.05.20 - zebranie ogólne
8.06.20 - zebranie otwarte

Adres

 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • im. M. Konopnickiej
 • w Nowogardzie
 • ul. Żeromskiego 5
 • 72-200 Nowogard

Kontakt

Dyrektor

 • Dyrektor mgr Ewa Żylak
 • Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od 10:00 do 14:00

Zastępca Dyrektora

 • mgr Marzenna Florczak