W związku z zawieszeniem przez MEN zajęć w szkole w dniach od 12 marca do 10 kwietnia 2020 roku, związanych z poważnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Okres zawieszenia zajęć jest przeznaczony na kwarantannę, która powinna odbywać się w domu z maksymalnym ograniczeniem przebywania Waszych dzieci w miejscach publicznych. To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie kwarantanny pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami.

Wszelkie kontakty mogą Oni ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Ponieważ okres zawieszenia zajęć nie jest czasem wolnym dla ucznia od nauki, proszę o wsparcie Waszych dzieci, by wykorzystały ten czas odpowiedzialnie. Mogą nadrobić zaległości w nauce, bądź uzupełnić swoje wiadomości i umiejętności w oparciu o materiały przygotowane przez ich nauczycieli lub wykorzystując inne źródła, w tym m.in.: darmową platformę www.epodreczniki.pl, rekomendowaną przez MEN. Proszę pamiętać o tym, że w tym czasie nauczyciele mogą zlecać uczniom wykonanie pracy domowej, polegającej na przygotowaniu lub nauczeniu się oczekiwanych treści, które następnie będą wyegzekwowane w procesie oceniania. Zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu, z wyjątkiem uczniów branżowych szkół I stopnia, będących młodocianymi pracownikami, którzy nie uczęszczają do szkoły, ale realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Otwarte zasoby edukacyjne, kształcenie zdalne


Lekcje z Internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje


Konferencja prasowa Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego oraz Dyrektor Departamentu GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Justyny Orłowskiej nt. nauki zdalnej.


Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach – rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów


Nauczycielu, poprowadź lekcje online! – zbiór informacji nt. możliwości pracy zdalnej nauczycieli


Narzędzia i zasoby edukacyjne na czas zamknięcia szkół – informacja w serwisie: https://otwartezasoby.pl/


Serwis epodreczniki –  https://epodreczniki.pl/


Platforma edukacyjna – www.dzwonek.pl


Platforma edukacyjna – https://equrs.pl/dla-szkol

 

Konsultacje pedagoga i psychologa

KONSULTACJE PEDAGOGA SZKOLNEGO
p. Grażyna Potyrańska
codziennie od poniedziałku do piątku
Tel.: 501608771
dla rodziców 9.00 – 11.00
dla uczniów 11.00  - 13.00
mail: grazynapotyranska@wp.pl

p. Anna Cesarska
codziennie od poniedziałku do piątku
Tel.: 781123656
dla rodziców  11.00 – 13.00
dla uczniów 9.00  - 11.00

KONSULTACJE PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
p. Natalia Tymecka
Tel.: 796006424
poniedziałek 9.00 – 14.00
wtorek 9.00 – 14.00

p. Elwira Borecka
Tel.:607148751
piątek 9.00 – 15.00

Zdolni Uczniowie

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 • 02.09.2019 - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 14.10.2019 - Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 • 01.11.2019 - Wszystkich Świętych
 • 11.11.2019 - Narodowe Święto Niepodległości
 • 23 – 31.12.2019 - Zimowa przerwa świąteczna
 • 01.01.2020 - Nowy Rok
 • 10 – 23.02.2020 - Ferie zimowe
 • 9 – 14.04.2020 - Wiosenna przerwa świąteczna
 • 21-23.04.2020 – Egzamin Ósmoklasisty
 • 01.05.2020 - Święto Pracy
 • 03.05.2020 - Święto Konstytucji 3 Maja
 • 11.06.2020 – Boże Ciało
 • 26.06.2020 - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 27.06.2020 – 31.08.2020 - Ferie letnie

pobierz plan lekcji

Dni dodatkowo wole od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31.10.2019
02.01.2020
03.01.2020
24.04.2020

Zebrania z rodzicami

17.09.19 - zebranie ogólne
29.10.19 - zebranie ogólne
25.11.19 - zebranie ogólne
9.01.20 - zebranie otwarte
25.02.20 - zebranie ogólne
2.04.20 - zebranie ogólne
11.05.20 - zebranie ogólne
8.06.20 - zebranie otwarte

Adres

 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • im. M. Konopnickiej
 • w Nowogardzie
 • ul. Żeromskiego 5
 • 72-200 Nowogard

Kontakt

Dyrektor

 • Dyrektor mgr Ewa Żylak
 • Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od 10:00 do 14:00

Zastępca Dyrektora

 • mgr Marzenna Florczak