Adrych Magdalena – geografia
Białczak Agnieszka - przyroda
Bitenc Anna – język polski
Borzeszkowska Aneta – technika, religia, matematyka
Cesarska Anna – wychowawca świetlicy
Dul Aleksandra – język angielski
Feńczak Beata – język angielski
Florczak Marzenna – wicedyrektor, zajęcia specjalistyczne
Gałka Alicja – edukacja wczesnoszkolna, chemia
Gnat Iwona – edukacja dla bezpieczeństwa
Gnych Artur – wychowanie fizyczne
Gnych Izabela – język niemiecki, chemia, doradztwo zawodowe
Jemilianowicz Karolina – matematyka
Jesionka Jarosław – wychowanie fizyczne
Kaczmarek Aneta – zajęcia specjalistyczne, logopedia
Kowalczyk-Krzywania Anna – historia, wiedza o społeczeństwie
Kozera Justyna – matematyka
Kozioł Magdalena – edukacja wczesnoszkolna, muzyka
Lembas Katarzyna – biologia
Łuka Leszek – fizyka, informatyka
Machocka Joanna – edukacja wczesnoszkolna, plastyka
Miętka-Piotrowicz Grażyna – matematyka
Ogiewa Michał – edukacja wczesnoszkolna, fizyka
Płaczek Izabela – edukacja wczesnoszkolna
Potyrańska Grażyna – pedagog
Raczyński Janusz - historia
Sierżant Patrycja – biologia
Sikorska Anna – język polski
Sułkowska Magdalena – muzyka
Szymańska-Głowicka Inga – tyflopedagog, zajęcia wspomagające
Szymańska-Banaszczyk Renata – język angielski
Winiecka Joanna – język polski
Wiśniewska Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna
Włodarczyk Karolina – nauczyciel wspomagający, WDŻ
Wójcik Martyna – bibliotekarz
Zgrzendek Lucyna – religia
Żylak Ewa – dyrektor, informatyka