Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 22020/2021
Przewodnicząca: Monika Huget
Z-ca przewodniczącego: Sylwia Zielińska
Skarbnik: Katarzyna Kasprzyk
Sekretarz: Aneta Olszewska

 

Konto Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy

20937510124200125420000010

z dopiskiem Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie

 

Regulamin Rady Rodziców

Uchwały Rady Rodziców