Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 22021/2022

Przewodnicząca: Monika Paleta
Z-ca przewodniczącego:  Anita Ratomska
Skarbnik:  Adrianna Dubiniecka
Sekretarz: Sylwia Święcicka 

 

Konto Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy

20937510124200125420000010

z dopiskiem Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie

 

Regulamin Rady Rodziców

Uchwały Rady Rodziców