Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmiku Szkolnego Klubu Wolontariatu, który został zmontowany przez naszego ucznia Dawida Wernera. 

https://youtu.be/PixhM4otXiQ

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie.
I okres roku szkolnego 2017/2018

Zgodnie z ideą wolontariatu, wolontariusze wraz z opiekunami organizowali i realizowali różne przedsięwzięcia. Podejmowana przez uczniów- wolontariuszy aktywność wpływała pozytywnie na rozwój ich osobowości oraz rozwijanie postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. Dostarczała alternatywnych form spędzenia wolnego czasu, wpływała na rozwój ich pasji i zainteresowań oraz otwartości na środowisko lokalne. Wolontariusze wraz z opiekunami pracowali wg ułożonego harmonogramu zadań i celów:
W I okresie roku szkolnego 2017/2018:

mt_galery: WolontariatW dniu 09.04.2018r. uczniowie klasy II, V i VII ze Szkolnego Koła Wolontariatu uczestniczyli w warsztatach wprowadzających dla wolontariuszy pt. „ Wolontariat w pierwszych krokach", organizowanych przez Stowarzyszenie POLITES. Wolontariuszka Katarzyna Michałek zapoznała słuchaczy z ideą wolontariatu, a także aspektem prawnym regulującym działania o charakterze wolontarystycznym.

Podczas warsztatów rozmawiano o tym, co to jest wolontariat, kto może zostać wolontariuszem i czy każdy może nim być? Gdzie można pomagać jako wolontariusze - w jakich organizacjach i instytucjach? Wolontariuszka Europejska - Anna Swiderski z Węgier opowiadała o wolontariacie europejskim, kto może zgłosić się do Programu Erasmus + Młodzież - Wolontariat Europejski. Wyjaśniła, na czym polega ten program. Mówiła również o swoich doświadczeniach wolontariatu w Polsce, czym zajmuje się na co dzień i jakie były jej motywacje do rozpoczęcia swojej przygody z wolontariatem. Z przekonaniem opowiadała o niewymiernych korzyściach jakie daje wolontariat. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza pomoże wolontariuszom w dalszych działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu.

 

Pamiętają i pomagają
„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia,
żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. 
Albowiem oni to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia”
Albert Einstein

W tym roku po raz pierwszy  wolontariusze SKW odwiedzili w dniu 16.12.2016r., na tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia groby zmarłych kolegów i nauczycieli oraz groby swoich bliskich.

Na każdym odwiedzonym grobie położyli gałązki świerkowe ścięte ze szkolnych iglaków oraz zapalili znicze na znak szacunku i pamięci dla zmarłych. Zapalali także światło na grobach zapomnianych, których nie odwiedza już nikt bliski. Takie prace uczą nie tylko szacunku dla zmarłych, ale także szacunku do pracy.

Wszystkim rodzicom i dzieciom serdecznie dziękujemy za przyniesione znicze.

"Dar Serca"
Szkolny Klub Wolontariatu promując ideę wolontariatu na terenie szkoły i w środowisku lokalnym, zaprosił emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły oraz swoich rodziców w dniu 13.12.2016r. na uroczyste spotkanie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie kształtując właściwą postawę społeczną oraz swoje umiejętności pracy zespołowej, przygotowali przy pomocy nauczycieli poczęstunek, świąteczne upominki i kartki oraz część artystyczną, składającą się z pokazu tańców towarzyskich oraz „Jasełek”. Spotkania tego rodzaju są najlepszą formą przygotowania uczniów do aktywnych ról społecznych. Uczniowie mogli poznać i posłuchać byłych nauczycieli. Było to też bardzo miłe spotkanie obecnych, czynnych nauczycieli z koleżankami i kolegami „po fachu”… spotkanie pokoleń. Rodzice zaś mieli okazję poznać swoje dzieci w zupełnie nowej roli,( Moje dziecko – wolontariuszem ). My- nauczyciele jesteśmy dumni, że nasi uczniowie poświęcili swój wolny czas angażując się w to przedsięwzięcie, za co im bardzo dziękujemy.