"Dar Serca"
Szkolny Klub Wolontariatu promując ideę wolontariatu na terenie szkoły i w środowisku lokalnym, zaprosił emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły oraz swoich rodziców w dniu 13.12.2016r. na uroczyste spotkanie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie kształtując właściwą postawę społeczną oraz swoje umiejętności pracy zespołowej, przygotowali przy pomocy nauczycieli poczęstunek, świąteczne upominki i kartki oraz część artystyczną, składającą się z pokazu tańców towarzyskich oraz „Jasełek”. Spotkania tego rodzaju są najlepszą formą przygotowania uczniów do aktywnych ról społecznych. Uczniowie mogli poznać i posłuchać byłych nauczycieli. Było to też bardzo miłe spotkanie obecnych, czynnych nauczycieli z koleżankami i kolegami „po fachu”… spotkanie pokoleń. Rodzice zaś mieli okazję poznać swoje dzieci w zupełnie nowej roli,( Moje dziecko – wolontariuszem ). My- nauczyciele jesteśmy dumni, że nasi uczniowie poświęcili swój wolny czas angażując się w to przedsięwzięcie, za co im bardzo dziękujemy.