Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie.
I okres roku szkolnego 2017/2018

Zgodnie z ideą wolontariatu, wolontariusze wraz z opiekunami organizowali i realizowali różne przedsięwzięcia. Podejmowana przez uczniów- wolontariuszy aktywność wpływała pozytywnie na rozwój ich osobowości oraz rozwijanie postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. Dostarczała alternatywnych form spędzenia wolnego czasu, wpływała na rozwój ich pasji i zainteresowań oraz otwartości na środowisko lokalne. Wolontariusze wraz z opiekunami pracowali wg ułożonego harmonogramu zadań i celów:
W I okresie roku szkolnego 2017/2018:


1. Kontynuowali realizację programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”, która polegała na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych wśród wolontariuszy- uczniów klasy II a na temat podstaw pierwszej pomocy: bezpieczeństwo, ocena przytomności i wzywanie pomocy, pozycja boczna, resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Podczas zajęć uczniowie utrwalali wiedzę o podstawowych zasadach pierwszej pomocy przedlekarskiej, nabyli umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Podczas zajęć wykorzystano materiały dydaktyczne typu: film animowany - Doktor Kręciołek, podręczniki do nauki pierwszej pomocy dla dzieci i nauczycieli, manekiny, kartonowe aparaty telefoniczne. Op - M. Florczak.
2. W ramach międzyszkolnej współpracy i realizacji programu edukacyjnego „ Ratujemy i uczymy ratować” zorganizowali 28.10.2017r. w szkole szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przez uczniów klasy III b Liceum Ogólnokształcącego im. Ppor. E. Gierczak w Nowogardzie pod kierunkiem pani Agnieszki Neryng, nauczyciela edukacji ratowniczo-medycznej. W zajęciach wzięły udział klasy II,VI,VII oraz nauczyciele. Op - M. Florczak
3. Kontynuowali prowadzenie Punktu pierwszej pomocy, przyprowadzając osoby poszkodowane do punktów udzielania pierwszej pomocy, mieszczących się w salach 11 i 33. W skład sekcji „ Mały ratownik” należą wolontariuszki: Anna Kusiak, Agata Pastusiak, Wiktoria Łaszuk i Dominika Łapa oraz opiekunki : G. Miętka-Piotrowicz, M. Florczak.
4. Przygotowali gazetkę szkolną pt „ Hejt? Hejtu nie promuję, hejt banuję, bo reaguję”, propagując ideę poszanowania godności człowieka, w ramach obchodów 18 października „Światowego Dnia Godności”. Gazetka zawierała informacje podpowiadające jak poradzić sobie z problemem hejtu i mowy nienawiści w Internecie. Op.-G. Miętka-Piotrowicz
5. Przygotowali gazetkę szkolną z okazji obchodów 5 grudnia „Światowego Dnia Wolontariusza”, traktując to jako formę wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie i doskonałą okazją do uświadomienia wszystkim, co to jest wolontariat. Op.- G. Miętka- Piotrowicz.
6. Wolontariusze zaprosili emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły oraz swoich rodziców i nauczycieli w dniu 26.10.2017r. na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Szkoła ciągle się zmienia, lecz jest to miejsce, które łączy pokolenia… .” Podczas spotkania wręczono laurki w podziękowaniu za wielki trud włożony w edukację kilku pokoleń, za przekazaną wiedzę, cierpliwość, dobre słowo i wychowanie... . Zaprezentowano część artystyczną złożoną z przedstawienia pt. ”Czternastego października”, piosenek oraz utworów zagranych na gitarze i skrzypcach. Nauczyciele emeryci mieli okazję podzielić się swoimi wspomnieniami z nauczycielami i uczniami, a niektórzy z nauczycieli spotkali swoich dawnych wychowawców, którzy po dzień dzisiejszy są dla nich inspiracją. Op. M. Florczak, G. Miętka-Piotrowicz, J. Modrzejewska,
J. Machocka.
7. W ramach współpracy z MOPS w dniu 22.12.2017r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu pomagali przy rozdawaniu paczek żywnościowych dla potrzebujących z okazji Spotkania wigilijnego 2017. Op. M. Florczak
8. Wolontariusze brali udział w kiermaszu świątecznym, sprzedając świąteczne pierniki, odzież i buty znanych firm. Op. M. Florczak, G. Miętka-Piotrowicz
9. Przeprowadzili akcję dokarmiania ptaków na terenie wokół szkoły. Op. G. Jackowska Wojtala.
10. W ramach współpracy z Kołem Łowieckim „Lis” Błotno wolontariusze udzielili pomocy w zorganizowaniu konkursu plastycznego z okazji 70–lecia założenia Koła Łowieckiego( 06.11.2017r.). Op. J. Machocka
11. Współuczestniczyli w zorganizowaniu w dniu 08.12.2017r. miejsko – gminnego konkursu na opowiadanie „Dobro zawsze wraca”- odp. K. Gradzik,